English logo

مداد دنیای فردا

مدیران این مجموعه نیز در جهت رسیدن به هدف اولیه تاسیس شرکت، اقدام به تحقیق در زمینه روشهای تولید مداد در دنیا نموده و پس از بررسی های فراوان و با استفاده از تکنولوژی موجود و تلفیق آن با دانش فنی ایرانی و مواد اولیه کاملا ایرانی، موفق به تولید مدادی شدند که در ساخت آن به جای استفاده از چوب درختان، موادی جایگزین گردیده که ضمن ظاهری مشابه با مداد چوبی، دارای تراش پذیری مناسب، کیفیت خوب و عاری از هرگونه آلودگی نیز می باشد.